Presentatie neuromotorische rijpheid van het brein

Leerkrachten herkennen dikwijls de volgende symptomen bij enkele of meerdere kinderen in hun klas: gedragsproblematiek, schrijfproblematiek, concentratieproblemen, angsten, prikkelverwerkingsproblemen en bewegingsonrust of houterige motoriek. Meer concrete voorbeelden: letters, cijfers en getallen blijven spiegelen of tijdens de gymles niet van de kast af durven springen.

Soms zijn er al interventies geweest, maar hebben deze onvoldoende effect, of ontstaan er nieuwe aandachtspunten.

Dan kan het zomaar zijn dat de oorzaak van het probleem komt door een achterstand in de neuromotorische ontwikkeling.

Neuromotorische ontwikkeling

In onze praktijk zien we heel veel kinderen met een hulpvraag op het gebied van bovengenoemde symptomen. Nieuwe inzichten en onderzoeken op het gebied van neuromotorische ontwikkeling wijzen uit dat er vaak sprake is van ‘niet uitgedoofde primaire reflexpatronen’, oftewel: neuromotorische onrijpheid. Dit blijkt vaak de dieperliggende oorzaak van de hulpvraag waarmee ouders hun kind aanmelden in onze praktijk.

Omdat kinderen nou eenmaal veel op school zijn en daar andere vaardigheden van ze worden verwacht dan thuis, ervaren leerkrachten bij uitstek de gevolgen van neuromotorische onrijpheid in de klas. Denk bijvoorbeeld aan het kind dat maar niet stil kan zitten en dat, niet toevallig, ook nog moeite heeft met veters strikken en schrijven!

Inleiding in motorische (on)rijpheid

In een actieve presentatie over de neuromotorische rijpheid van het brein, vooral gericht op basisscholen, neem ik leerkrachten en andere medewerkers mee in dit boeiende onderwerp, vol met casuïstiek en herkenning! Ik leg uit hoe al die symptomen met elkaar verband kunnen houden en… wat er mogelijk is om de rijpheid van het brein te ontwikkelen!

De presentatie is een mooie, waardevolle invulling voor een deel van een studiedag!

Enkele reacties uit het publiek van eerdere presentaties:

Het was echt een eye-opener, het resoneert nog flink na in de personeelskamer!

Ik begrijp ineens zó veel meer over het waaróm van het gedrag, ook van mijn eigen kinderen!

De basispresentatie duurt ongeveer 1 1/2 uur. De kosten voor de presentatie bedragen €350 plus eventuele reiskosten.

Bent u geinteresseerd in de presentatie? Stuur gerust een e-mail naar marjoleine@ergokind.nl!

illustratie van het brein