Wat we doen

We helpen kinderen weer vooruit door ze praktische vaardigheden aan te leren, maar ook de motorische voorwaarden aan te leren, zoals in de prikkelverwerking, de ontwikkeling van de basisveiligheid en de stappen om tot planmatig handelen te komen.