Ergotherapie Kinderen Amersfoort

Helpt kinderen weer vooruit

Kinderergotherapie, iets voor uw kind?

Misschien maakt u zich zorgen over hoe uw kind thuis of op school kan meedoen met de (fijn-) motorische vaardigheden bij het spelen, de zelfredzaamheid en het leren. Of wellicht ervaart u het gedrag van uw kind als onhandig, onzelfstandig, overprikkeld, dromerig of druk?

Ergotherapie Kinderen Amersfoort helpt kinderen weer vooruit!

Wij zien het als een uitdaging om bij elk kind de juiste ingang te vinden om zich te ontwikkelen. Samen met u en uw kind onderzoeken we wat er te leren is, de manier waarop uw kind tot leren komt en welke talenten en mogelijkheden het in huis heeft. Dit vinden we de basis voor uw kind om zich open te stellen om de problemen die het thuis en/of op school ervaart te overwinnen en het zelfvertrouwen en zelfstandigheid te vergroten.

Kinderergotherapie

Kinderergotherapie richt zich op de mogelijkheid van kinderen om deel te nemen aan bezigheden die belangrijk zijn in hun dagelijkse leven. Thuis, op school of in de bredere leefomgeving. Het uitvoeren van vaardigheden zoals kinderen dat zelf willen of zoals dat van hen thuis en op school verwacht wordt, staat centraal bij onze observatie, behandeling, advies en begeleiding

Wij werken met kinderen van 2 tot 16 jaar

Onze aandachtspunten

Zelfredzaamheid: aankleden, eten, opruimen
Prikkelverwerking
Bewegen: fietsen, gymnastiek, speeltuinactiviteiten
Schoolvaardigheden: kleutervaardigheden, schrijven, plannen en organiseren van taken, opletten in de klas, meedoen met de dagelijkse routines