Algemene voorwaarden

 • Viviane Klein, Saskia van Heycop ten Ham en Marjoleine Odenkirchen vormen de maatschap Ergotherapie Kinderen Amersfoort. Onze praktijk bestaat sinds 1994.
 • In de Basisverzekering wordt ergotherapie voor 10 uur vergoed, inclusief de toeslag voor behandelingen aan huis. Mogelijk zijn er extra uren in het aanvullend pakket, u kunt dit in uw eigen polis nagaan. De behandeltijd wordt in kwartieren verwerkt. De declaratie sturen we rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.
 • Wij zullen zo mogelijk van te voren aangeven of 10 behandeluren voldoende zullen zijn voor uw kind. Vervolgbehandelingen komen geheel voor uw eigen rekening. Ons tarief bedraagt € 21,25 per kwartier, de toeslag aan huis € 25,00.
 • We spreken in principe wekelijks af op een vast tijdstip, mogelijk wordt in een later stadium een andere frequentie afgesproken. Omdat een optimaal therapieresultaat mede afhankelijk is van continuïteit van de begeleiding, vragen we u om de afgesproken tijd beschikbaar te houden voor de therapie.
 • Behandelingen die niet 24 uur van te voren zijn afgemeld, worden aan u in rekening gebracht. Hiervoor rekenen we 75% van ons eigen tarief; voor een behandelafspraak van 60 minuten bedraagt dit € 63,75. U kunt afmelden op ons
  antwoordapparaat of per mail, ook op zondag. Wij zullen ook zelf tijdig berichten als een behandeling onverhoopt niet door kan gaan.
 • Tijdens behandelingen nemen wij de telefoon niet aan. Als u bij het inspreken van een bericht aangeeft voor wie het is, komt het altijd bij de juiste therapeut terecht en wordt u, indien gewenst, later teruggebeld.
 • We vinden het prettig als u bij de behandelingen aanwezig bent, zodat we goed kunnen afstemmen met elkaar. Vragen en bespreekpunten horen binnen de tijd, net als het digitaal bijhouden van het behandelproces. Een afspraak zonder uw kind valt ook onder de behandelmogelijkheden. We verzoeken u om terughoudend te zijn met mailen.
 • Onze regelingen aangaande privacy, klachten- en geschillenprocedure Wkkgz, veiligheid en hygiëne, waarneming en onze gedragscode vindt u in onze praktijkmap in de wachtkamer; ook vindt u informatie op onze website www.ergokind.nl.
 • Corona maatregelen: we houden ons aan de RIVM-richtlijnen. Voor de algemene hygiëne stelt u ons op de hoogte van huiduitslag, wratten en hoofdluis. Bij besmettelijke ziekten zoals krentenbaard uw kind graag tijdig afmelden.
 • Met het oog op de andere bedrijven in het gebouw verzoeken wij u erop toe te zien dat uw kind zich op de gang en in de wachtruimte rustig gedraagt en deze netjes
  achterlaat. Ook graag het toilet, na gebruik door uw kind, controleren.