Enkele opmerkingen met betrekking tot aanmelden

  • We streven er naar om kinderen binnen 6 weken na aanmelding op te roepen voor de start van de behandeling.
  • Op dit moment is de wachtlijst voor plekken ná schooltijd langer dan de wachtlijst voor plekken tijdens schooltijd.
  • Veel ouders geven bij de aanmelding aan dat ze pas ná schooltijd kunnen. Maar een schooldag is voor een kind behoorlijk inspannend! Dat merken wij tijdens de behandeling aan het kind. De spanningsboog is er wel een beetje uit, de concentratie verslapt. De behandeling wordt minder effectief! De meeste scholen geven in overleg toestemming om tijdens schooltijd naar ergotherapie te gaan. Ook omdat de ergotherapie er vaak voor zorgt dat het kind op school beter kan functioneren.
  • Wanneer u het kind aanmeldt, geeft u aan kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met onze privacyverklaring
  • Bovendien geeft u met het verzenden van dit formulier aan kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.