Ons streven is de behandeling van uw kind uiterlijk zes weken na aanmelding te kunnen starten.

Helaas is de wachtlijst momenteel zo lang, dat in elk geval tot en met 5 maart 2023 geen kinderen meer aangemeld kunnen worden of op de wachtlijst gezet kunnen worden. Begin maart bekijken we in hoeverre de wachtlijst het toelaat om weer opengesteld te worden.

Overigens willen we u erop wijzen dat wij niet met alle zorgverzekeraars een contract hebben. Lees hier wat dat voor u betekent.