ONZE SPECIALISATIES


WAT DOEN WIJ?

Wij helpen bij het in kaart brengen en analyseren van de problematiek van uw kind.
Onze behandeling richt zich niet alleen op het aanleren van de praktische vaardigheden, maar ook op de motorische voorwaarden, de prikkelverwerking, de ontwikkeling van de basisveiligheid en de stappen om tot planmatig handelen te komen.
We adviseren hoe uw kind thuis of op school ondersteund kan worden om het geleerde in de eigen leefomgeving toe te passen.

U kunt met uw kind bij ons terecht als het:

Bovenstaande problematiek komt voor bij kinderen zonder en met diagnose, zoals bij kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), Developmental Coördination Disorder ( DCD), ADHD, Down syndroom, Sensorische disregulatie, adoptieachtergrond/hechtingsproblematiek, hoogbegaafdheid en hoog sensitiviteit. Ook kinderen met hoogbegaafdheid of met hechtingsproblematiek zien we in onze praktijk.

Voor vragen over grotere aanpassingen en voorzieningen zoals rolstoelen, aangepaste fietsen, computeraanpassingen verwijzen we naar collega’s in Meander Medisch Centrum, De Trappenberg te Huizen, De Hoogstraat in Utrecht.

 

 

ERGOTHERAPIE KINDEREN AMERSFOORT | PAULUS BORSTRAAT 37 | 3812 TA AMERSFOORT | 033 - 465 00 83 | INFO@ERGOKIND.NL

Brandiacs