ergokind_behandeling

UW VRAAG

PRIVACYBELEID

> Lees meer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINDERERGOTHERAPIE, IETS VOOR UW KIND?

Wij zien het als een uitdaging om bij elk kind de juiste ingang te vinden om zich te ontwikkelen. Samen met u en uw kind onderzoeken we wat er te leren is, de manier waarop uw kind tot leren komt en welke talenten en mogelijkheden het in huis heeft. Dit vinden we de basis voor uw kind om zich open te stellen om de problemen die het thuis en/of op school ervaart te overwinnen en het zelfvertrouwen en zelfstandigheid te vergroten.

KINDERERGOTHERAPIE

Kinderergotherapie richt zich op de mogelijkheid van kinderen om deel te nemen aan bezigheden die belangrijk zijn in hun dagelijkse leven. Thuis, op school of in de bredere leefomgeving. Het uitvoeren van vaardigheden zoals kinderen dat zelf willen of zoals dat van hen thuis en op school verwacht wordt, staat centraal bij onze observatie, behandeling, advies en begeleiding

Wij werken met kinderen van 0 tot 16 jaar

ONZE AANDACHTSPUNTEN

Zelfredzaamheid: aankleden, eten, opruimen
Spelen: samenspel, zichzelf vermaken, gevarieerd spel
Bewegen: fietsen, zwemmen, gymnastiek, speeltuinactiviteiten
Schoolvaardigheden: kleutervaardigheden, schrijven, plannen en organiseren van taken

BABYBEHANDELING

Bij baby’s kijken we naar de vroege ontwikkeling: hoe reageert uw kind op dagelijkse verzorging, hoe ontwikkelt de motoriek, hoe speelt het en vermaakt het zich en hoe is het contact met u en met anderen. Na observatie van het gedrag van uw baby wordt de begeleiding gestart om uw kind te helpen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

KWALITEITSBELEID

Om ons kwaliteit te waarborgen zijn we beiden geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en als kinderergotherapeut in het Specialistenregister.

Wij zijn lid van onze beroepsvereniging Ergotherapie Nederland.

Privacy/AVG: Als cliënt van onze praktijk heeft u recht op bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt in ons Privacybeleid lezen hoe we met uw vertrouwelijke gegevens omgaan.

Klachtenregeling: Wij streven naar een goede samenwerking met een open communicatie. Als er iets niet naar uw tevredenheid loopt, hopen we dat u de vrijheid voelt om dat met ons te bespreken, zodat we het kunnen oplossen. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u uw klacht indienen bij de Klachten en geschillenregeling Paramedici, waar wij bij aangesloten zijn. Het formulier daarvoor ligt in onze wachtkamer; u kunt dit ook digitaal regelen bij het Klachtenloket Paramedici.

 

 

ERGOTHERAPIE KINDEREN AMERSFOORT | PAULUS BORSTRAAT 37 | 3812 TA AMERSFOORT | 033 - 465 00 83 | INFO@ERGOKIND.NL

Brandiacs